Home Dokumenter Om Legeplads Kontakt

copyright©Gårdlauget Keplersgade-karreen, København 2017 ….send e mail, klik her ->

Der bygges legeplads!

27.04.2010

Legepladsen er af typen ”Sponsoreret” leveret af firmaet Indu.

Det er muligt at købe en sponsor reklame-plads på side af lege udstyret.

Sponsorer - regelsæt:

Sponsorerne tegnes efter et sæt etiske regler, hvor det respekteres, at det er børn, som udsættes for påvirkningen. Der tegnes ikke sponsorer på legepladsen, der har børn som målgruppe.

Kategori 1

Reklamelegepladsen finansieres af sponsorer i kategori 1, der typisk består af banker, realkredit virksomheder, håndværksmestre, revisorer, IT-virksomheder, forsikringsvirksomheder,  ejendomsmæglere,

rådgivende ingeniører, transportvirksomheder, m.fl.

Indu a/s ønsker som udgangspunkt, at alle reklamer kan accepteres af den pågældende kommune.

Skulle det forekomme, at en kommune har argumenter af etisk karakter, som taler imod anvendelsen af en bestemt leverandør, så vil Karreen respektere dette og benytte en anden sponsor.

Kategori 2

En kommune kan nedlægge veto, overfor opsætning af alle reklamer i denne kategori.

Typen af sponsor i kategori 2 kan være produkt-orienteret.

Det kunne eksempelvis være Playstations, Computere, Mobiltelefoner, Bredbånd, Legetøj, McDonalds, Carlsberg, m.v. For denne kategori af sponsorer betinger det karrebestyrelsens accept af reklamen – før den opsættes.