Home Dokumenter Om Legeplads Kontakt

copyright©Gårdlauget Keplersgade-karreen, København 2017 ….send e mail, klik her ->

På hjemmesiden kan du finde nyttig information omkring regler, referater fra bestyrelsesmøder og kontakte bestyrelsen eller gårdmanden, Brian. Karrélauget har en gartner ansat. Det betyder at gårmanden ikke varetager opgaver i forbindelse med beplantning.  

Bedste hilsner Bestyrelsen

Kontakt gårdmanden

Henvendelser vedrørende renovation, vedligehold af gårdens fælles arealer kan sendes til gårdmand, Brian fra firmaet Holmblads. Under dokumenter kan du finde takster for ikke korrekt affaldshåndtering, regler for renovation og andre vigtigte dokumenter.

Henvendelser til bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder under de gældende vedtægter og har til opgave at varetage den daglige ledelse og drift af gården. Du kan under dokumenter finde vedtægter, ordensreglementer, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Henvendelser vedrørende bestyrelsesarbejdet kan sendes til midlertidig fungerende (midlertidig kontaktperson) Carl Johan Abel på nedenståend link. Bestilling af navneskilte til portanlægget skal ske til kassér Carl Johan Abel.

Kontakt vedr. bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde

Det betyder at vi er valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen og bruger vores fritid på bestyrelses arbejdet. Bestyrelsen har møder ca. hver måned, hvor sager omkring gårdens daglige drift sker. Lauget er repræsenteret ved deltager fra de 9 andels- og ejerforeninger, der er i gården. Henvendelser vedr. din forening skal stiles til din bestyrelsesformand i din egen forening. Karrélauget varetager opgaver omkring fælles arealer. Du kan læse mere om bestyrelses arbejdets rammer i vedtægterne.

Gården er vores fælles 'grønne oase'. Det betyder at alle har et ansvar for at overholde reglerne og passe på gården og hindanden. Det understreges at man kan lave regler for alt, bestyrelsen håber inderligt at beboerne udviser almindeligt hensyn til hinanden og gården. De typiske temaer, der er henvendelser omkring er: