Home Dokumenter Om Legeplads Kontakt

copyright©Gårdlauget Keplersgade-karreen, København 2017 ….send e mail, klik her ->

Porttelefonanlægget i Keplersgade

Henvendelser til bestyrelsen

Ved fejl på døretelefonanlægget skal skemaet udfyldes og sendes til Carl Johan Abel på mailadressen: carljohanabel(a)gmail.com.

Elektrikerfirmaet Wedel Installation ApS får overdraget det udfyldte skema og kontakter dig, da firmaet måske også skal have adgang til lejligheden i forbindelse med udbedring af fejlen.

Det skal oplyses, at konstateres fejl på selve ejendommens anlæg, vil disse fejl blive udbedret og regningen vil blive tilsendt ejendommens bestyrelse.

Fejl konstateret på hovedanlægget frem til ejendommens anlæg betales af Keplersgade-Karreen.


tv:

th:

Dit fornavn:

Dit efternavn:

Konstateret fejl ved porttelefonanlægget

Email:

Besked:

Din adresse:

Telefon:

Fejl sted:

Hold Ctrl tasten for at vælge flere